Fenntartható működés minden üzletágban

Figyelmes, felelősségteljes megközelítésünk a vállalat minden területén megmutatkozik. A fenntarthatóság a termékötletekkel kezdődik. Annak érdekében, hogy márkánk sikeres legyen, formatervezésünknek, alapanyagainknak és gyártási folyamatainknak a hosszú távú használatot és a körforgásos gazdaságot kell elősegíteniük.

Optimalizálni kell a gyártási folyamatokat, és további KPI-ket kell bevezetnünk. A korszerű hulladékválogatási szabványok ma már magától értetődőek. Hogy csak egy példát említsek, a gyártás során keletkező hulladékunk nagyobb részét újra hasznosítjuk, és ez az arány évről évre tovább növekszik a DURABLE-nél. Arra is összpontosítunk, hogy gépeinket teljes kapacitással üzemeltessük, hogy minimalizáljuk energiafelhasználásunkat. A felhasznált energia egy részét mi termeljük meg. Az épületeink tetején lévő napelemek több mint 3500 m2 felületet fednek le, és tervezzük ezek bővítését. Néhány vállalati járművünk elektromos árammal működik. 2019-ben jelentős beruházásokat hajtottunk végre egy új gyártóüzemben, Kamenbe. Itt a legmodernebb világítást és fűtést szereltünk fel. Természetesen alacsony energiafelhasználással!

Karbon semleges szállítás

Az éghajlatváltozás egyik fő okozója a CO2-kibocsátás. A kibocsátás csökkentése nagy erőfeszítéseket igényel. E célból a DURABLE partnerséget kötött a GLS logisztikai vállalattal, hogy biztosítsa, hogy az elosztóközpontunkból érkező összes szállítmány szén-dioxid-semleges legyen. Különböző lépéseket teszünk kibocsátásaink csökkentése és ellensúlyozása érdekében - például elektromos járművek használatával, de erdőtelepítési projektek szponzorálásával is.

Már a kezdetektől fogva arra törekszünk, hogy a csomagolást a lehető leggondosabban használjuk, és kerüljük a felesleges csomagolóanyagokat. Itt a hangsúlyt a megközelítésünk optimalizálására és a több újrahasznosított vagy újrahasznosítható csomagolóanyag használatára helyezzük.

Elektronikai hulladékok újrahasznosítása

A DURABLE portfóliójában szereplő termékek közül csak néhányat működtetnek elektromos árammal. Ilyen például a LUCTRA LED-es világítási termékcsalád. A termékfejlesztés és gyártás során elsődleges szempontunk, hogy az egyes alkatrészek könnyen szétválaszthatók legyenek. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően ártalmatlanítsák azokat, és a termék életciklusának végén újrahasznosítsák az egyes alkatrészeket.

Irodák: a keletkezett hulladékok visszavezetése a körforgásba

Németországban évente több millió tonna hulladék keletkezik - az üzleti és ipari életben, valamint az irodákban. Ma már gyakorlatilag minden hulladék újrahasznosítható és visszaforgatható a gazdasági körforgásba. Ehhez azonban a különböző hulladékfajtákat szorgalmasan kell gyűjteni és válogatni. Gazdaságunk körforgási elve itt az anyagok természetben zajló újrahasznosításának mintájára épül fel, azáltal, hogy az anyagokat a lehető leghosszabb ideig és ökológiailag és társadalmilag is értelmes módon próbáljuk újrahasznosítani az újrafelhasználás érdekében. A kulcskérdés itt az, hogy a hulladékot összegyűjtsük és az újrahasznosítható anyagok különböző csoportjaira szelektáljuk. A DURABLE így kíván működni. Minden telephelyünkön a körforgásos gazdaság elveivel, a hulladékelkerülésről és -kezelésről szóló törvénnyel összhangban gyűjtjük és válogatjuk össze a hulladékot. Nemcsak arra törekszünk, hogy csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét, hanem következetesen szétválogatjuk azt, vagyis szétválasztjuk a papírt, az üveget, a fémet, a műanyagot és a szerves hulladékot.