Garancia nyilatkozat DURACLIP® a fém klipre

  1. Általános

A DURACLIP® sorozatunk termékeit és a hozzájuk tartozó fémkapcsokat (klipeket) gondosan gyártjuk, teszteljük és csomagoljuk. Amennyiben egy cikk mégis hibát mutatna, a DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ("DURABLE") külön garanciát vállal. Önt a törvényes szavatossági jogai is korlátlanul megilletik.

I. Tárgyi hatály

Ez a garancia kizárólag a DURABLE DURACLIP® klipes mappasorozatba tartozó DURABLE cikkek fémkapcsának (klip) működésére és szorítóerejére vonatkozik:

II. Területi hatály

A garancia kizárólag az Európai Unió területén érvényes, ezért csak az Európai Unión belül vásárolt DURACLIP® klip-mappákra érvényes.

III. A garancia tárgya

A DURABLE a DURACLIP® klip-mappák vásárlóinak a törvényes hibafelelősségen túlmenően gyártói garanciát vállal a cikkek fémkapcsának (klip) korlátlan működőképességére és szorítóerejére.

Ez a gyártói garancia a vásárlástól (nyugta vagy számla) számított 5 évig érvényes.

A jótállási időn belül saját belátásunk szerint megjavítjuk vagy kicseréljük azokat az érintett cikkeket, amelyek funkcionalitása már nem felel meg a DURABLE által meghatározottaknak.

A kicserélt DURACLIP® klip-mappák vagy azok részei a DURABLE tulajdonába kerülnek.

A nyújtott jótállási szolgáltatások nem eredményezik a jótállási időszak meghosszabbítását, és ennek következtében új jótállási időszak sem indul el.

A jótállási igényeket a korlátozott működőképességről való tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell nyújtani a DURABLE-nek.

Ezt a garanciát kizárólag a DURABLE kezeli. Harmadik felek nem jogosultak a DURABLE nevében nyilatkozatokat tenni a jelen garancia keretében.

IV. Garanciális eljárás

A szavatossági igényeket a korlátozott működőképességről való tudomásszerzést követően haladéktalanul érvényesíteni kell a DURABLE felé.

A vásárlást igazoló bizonylatot a jótállási időszak alatt őrizze meg.

    Kapcsolatfelvételi adatok garanciális igény esetén:

        DURABLE

        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

        Ügyfélszolgálat

        Westfalenstr. 77-79

        58636 Iserlohn

        Németország

        Mail: service@durable.de

        Telefon: +49 (0)2371 / 662 - 383

  4. Kérjük, hogy a visszaküldött terméket az eredeti vásárlási bizonylattal együtt, a szervizünkkel való egyeztetés után, a következő címre küldje vissza, a kapott visszaküldési szám feltüntetésével:

    Visszaküldési cím:

        DURABLE

        Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

        Forgalmazási központ

        Grünlandweg 1-5

        58640 Iserlohn

        Németország

V. A jótállás kizárása

A jótállási igény kizárásra kerül az alábbi okok miatt bekövetkezett károk esetén:

nem megfelelő kezelés,

természetes elhasználódás, túlterhelés,

a gyártó által nem jóváhagyott tartozékok/kiegészítő alkatrészek/felszerelések és ápolószerek használata,

környezeti hatások, például nedvesség, hő vagy szennyeződés,

erőszakos behatás,

jogosulatlan javítási kísérletek,

a szállítás szempontjából nem biztonságos csomagolásban történő visszaküldés.

VI. A garancia hatálya

Ez a garancia a DURABLE-vel szembeni egyetlen jogorvoslati lehetőség a hibás cikkek esetén (kivéve a termékfelelősségből eredő követeléseket). A DURABLE-vel szemben nem érvényesíthetők egyéb garanciák, amelyeket a szakkereskedelmi partnerek a végfelhasználóknak ezen felül nyújtanak, illetve egyéb törvényes vagy szerződéses igények, kivéve, ha a DURABLE kifejezetten és írásban elfogadja az ilyen kötelezettséget.

A DURABLE szavatossági felelőssége kizárólag a fentiekben meghatározott kötelezettségekre korlátozódik. További igények, különösen a hiba által okozott következményes károk, közvetett károk és vagyoni károk tekintetében a jelen jótállás alapján kizártak, kivéve, ha az esetleges igények a kötelező jog szerinti gyártói felelősségen alapulnak.

VII. Kiegészítő rendelkezések

A jelen jótállási nyilatkozat módosítása csak írásban lehetséges.

A jelen garanciát kizárólag a DURABLE kezeli. Harmadik személyek alapvetően nem jogosultak a DURABLE nevében nyilatkozatokat tenni a jelen garancia keretében.

A teljesítés helye és a jelen garancianyilatkozatból eredő valamennyi jogvita bírósági illetékessége Iserlohn.

A német jog alkalmazandó.


2020. január